Adviesgesprek uitvaartwensen

Geeft het u rust om uw uitvaartwensen alvast te bespreken, te kijken naar de mogelijkheden en stil te staan bij het levenseinde?
Wij weten hoe belangrijk dat is. Het geeft rust voor uzelf maar ook richting uw naasten, die hierdoor weten welke keuzes er gemaakt moeten worden zodra hun dierbare is overleden. Los van het regelwerk, heeft praten over het levenseinde nog meer voordelen. Zeker als dat plaatsvindt tussen partners, gezinsleden, familieleden of vriend(inn)en onderling. Het zorgt voor verbinding omdat praten over de dood intiem en persoonlijk is. Het leven krijgt er meer betekenis door, omdat je door bewust bezig zijn met je sterfelijkheid je eerder de dingen doet die je leuk vindt. Veel van onze cliënten en hun naasten hebben wij begeleid al voor het overlijden.
Wij zijn er van A tot Z voor u. Al vanaf het moment dat het afscheid nog lang niet in zicht is. U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen om uw wensen of vragen te bespreken.

Voorregeling

Heeft u de behoefte om uw eigen afscheid zelf te regisseren en vraagt u zich af hoe u dat doet? Wij willen u graag ondersteunen bij deze emotionele fase in uw leven. Bijvoorbeeld in de periode van een aanstaand overlijden neemt men steeds vaker contact met ons op om wensen op papier te zetten. Maar ook alleenstaanden, ouderen, mensen die op latere leeftijd een nieuwe relatie beginnen, samengestelde gezinnen en mensen met een beperking willen tegenwoordig steeds vaker op voorhand hun wensen vastgelegd hebben. Zij willen anderen niet met de verzorging hiervan belasten of zij willen er zeker van zijn dat alles gebeurt zoals zij dit zelf voor ogen hebben. Op basis van uw eigen wensen regelen we samen de uitvaart.
Wilt u met een van ons over uw wensen praten?

Wilsbeschikking

Voor iedereen kan elke dag onverwacht de laatste zijn. Hoe voorkomt u dat er iets gebeurt met betrekking tot uw uitvaart, wat u niet wilt? De Wet op de lijkbezorging gaat er vanuit dat de persoon die uw uitvaart regelt, dat doet overeenkomstig uw wens. Zelfs de vermoedelijke wens telt. Wij bieden u de gelegenheid om uw wensen vast te leggen door middel van een wilsbeschikking. Dit is een document waarin u schriftelijk ‘uw wensen voor later’ vastlegt voor de uitvaart. In een voorgesprek komen wij vrijblijvend bij u langs en kunnen wij u informeren en adviseren om uw wensen rondom de uitvaart goed in kaart te brengen. Wanneer deze wensen schriftelijk zijn vastgelegd worden deze door u en door ons bewaard. Als het moment daar is, kunnen wij zorg dragen en uitvoering geven aan uw wensen. Het tussentijds aanpassen van uw wensen is te allen tijde mogelijk.