Toespraak en levensverhaal schrijven

Hoogte- en dieptepunten vormen samen het ritme van het leven. Bij afscheid verandert je leven als nooit tevoren. Daarom is het een levensbepalend moment om bij stil te staan.

Kunt u geen woorden vinden, terwijl u zoveel zou willen zeggen dat recht doet aan het leven van uw overleden dierbare? Wij kunnen u helpen bij het schrijven van een toespraak en/of een levensverhaal. Aan de hand van de gesprekken die we samen voeren verdiepen wij ons in de overledene. Wat speelde er aan gedachten en gevoelens. Maar ook zoeken wij samen met u naar het unieke en bijzondere in het leven van uw dierbare en naar de betekenis ervan voor anderen. Wij gaan met de betrokkenen in gesprek en brengen evenwicht aan tussen de aanwezigen. Maar ook denken wij mee over gedichten, muziek en andere teksten.
Vervolgens schrijven wij op basis van deze gesprekken de toespraak en/of het levensverhaal.

Leiding op de dag van de uitvaart

Desgewenst zijn wij bovendien op de dag van de uitvaart degene die de leiding hebben tijdens de plechtigheid. Wij brengen rust aan en vertellen het verhaal van uw dierbare. In de hoop dat het de directbetrokkenen en alle aanwezigen troost kan bieden.
Wij verbinden mensen op hun eigen emotionele eiland tot een tijdelijk vasteland waar gevoelens herkenbaar zijn en dus gedeeld kunnen worden. Dit vergt een vormgeving die minstens even belangrijk is als wat er afgesproken wordt over het tijdstip van condoleance en uitvaart, bloemen, kaarten, de opbaring, de muziek, het aantal sprekers en wat er na afloop geserveerd moet worden. Hier gaat het om vormgeving die ons innerlijk raakt. Maar die ook helpt om de dood in de ogen te zien en manieren aanreikt om de kleur voor het leven weer te vinden.