Kiezen voor begraven

De eerste keuze waar u na een overlijden mee te maken krijgt, is direct al een beslissing met verregaande consequenties: begraven of cremeren? Het is eigenlijk iets waar u gedegen over nagedacht zou moeten hebben. Op dit moment kiest minder dan 40% van de overledenen voor een begrafenis. De keuze voor begraven of cremeren is heel persoonlijk. Na de begrafenis neemt het graf een belangrijke plaats in bij de verwerking van het verlies. Het is de plek voor nabestaanden om naar terug te komen en het verlies te doorleven. Traditie en geloofsovertuiging kunnen ook een rol spelen.

Wat kost een begrafenis?

De tarieven voor graven lopen sterk uiteen en zijn afhankelijk van de gemeente, van het soort graf, de termijn, de soort begraafplaats, de hoogte van de begrafenisrechten, en de onderhoudskosten van de begraafplaats. Wij helpen u graag bij het kiezen van een begraafplaats en denken graag mee over de mogelijkheden en de kosten.

Algemeen graf of eigen graf

De terminologie die gebruikt wordt voor het aanduiden van de verschillende soorten graven roept nogal eens verwarring op. Er zijn familie-, koop-, huur-, zand-, keldergraven, eigen graven, algemene graven en particuliere graven. De keuze is uiteindelijk maar tussen twee soorten: een algemeen graf of een eigen graf (officieel een graf ‘met uitsluitend recht tot begraven’), in prijs variërend van € 1000 tot enkele duizenden euro’s. Hoewel het meestal eigen graven worden genoemd, is er van eigendom geen sprake. Wat er gekocht wordt, zijn de rechten (en de plicht tot onderhoud van de grafbedekking). De exploitant van de begraafplaats blijft de eigenaar.
Bij een algemeen graf worden over het algemeen meerdere personen uit verschillende families begraven. Bij een algemeen graf krijgen de nabestaanden geen rechten, maar ‘gelegenheid’ te begraven in een graf dat in beheer blijft bij de begraafplaats. Nadat de wettelijke termijn voor grafrust (10 jaar) is verstreken mag het graf geruimd of geschud worden. Er is meestal geen mogelijkheid om de termijn van 10 jaar te verlengen. Een algemeen graf is voordeliger dan een eigen graf. Neem gerust, geheel vrijblijvend, contact met ons op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Grafmonument of grafsteen

Na de begrafenis neemt het graf een belangrijke plaats in bij de verwerking van het verlies. Het is een plek voor nabestaanden om naar terug te gaan en het verlies te doorleven. Nabestaanden kunnen daar letterlijk aan hun gevoelens uiting geven: in de vormgeving van de steen, in de tekst, in de planten en bloemen, in foto’s, gedichten en portretten. Wij werken nauw samen met vakmensen die u een passend advies kunnen geven, maar ook zekerheid over de kwaliteit van de steen, service en garantie.

Begraven in de natuur

Een passend grafmonument? De belangstelling voor natuurbegraven neemt sterk toe en zal naar verwachting de komende jaren sterk groeien. De afgelopen 3 jaar zijn 10 natuurbegraafplaatsen in Nederland in gebruik genomen. Een natuuruitvaart is geschikt voor mensen die hart voor de natuur hebben en na hun dood onderdeel willen maken van de natuur. Een begrafenis in de natuur is geschikt als u niet wilt cremeren of uw naasten niet wilt verplichten gedurende jaren een graf te huren en te onderhouden. Als u kiest voor een crematie dan kan de urn op de natuurbegraafplaats een plekje krijgen. Een natuurgraf is eenmalig en eeuwigdurend.
Wij bieden u een rondleiding aan op natuurbegraafplaats Heidepol om samen met u te kijken wat er mogelijk is.